Nasza-Krępa > Nasze Projekty
Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.
bdulogo
auropejski-fundusz
aktywna-wiosna
fundacja-js
angielski
IBM
fundacja-wspomagania-wsi

FIO

PROW

Nasze Projekty


Stowarzyszenie Nasza Krępa to organizacja młoda stażem, lecz
bogata w doświadczenia jej członków, którzy działając wcześniej,
jako grupa nieformalna pod patronatem Rady Sołeckiej w Krępie
Słupskiej pełnili rolę animatorów lokalnego środowiska wiejskiego,
podejmowali się działań służących wielopokoleniowej integracji
społecznej oraz poprawie jakości życia mieszkańców wsi. Do
wspólnych sukcesów grupy nieformalnej (dziś członków Stowarzyszenia)
i Rady Sołeckiej zaliczyć należy pozyskanie środków i realizacja projektów:

Moja wieś wczoraj, dziś i jutro
W ramach programu Pożyteczne ferie 2009 – Fundacja Wspomagania Wsi.

Moja wieś, moją wizytówka
W ramach programu Pożyteczne wakacje 2009 – Fundacja Wspomagania Wsi. 

Reading Companion
Program IBM Polska Sp z.o.o, pozyskano dostęp do
komputerowego programu nauki języka angielskiego.
   
Wniosek złożono w ramach Programu Wspierania Aktywnościlogo EFRWP
Lokalnej Na Terenach Wiejskich "Razem Możemy Więcej",
Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej   
 
 
Wpis do KRS, Stowarzyszenie Nasza Krępa uzyskało 21-01-2010,
co pozwoliło na samodzielne już złożenie wniosku do programu
„Aktywna Wiosna 2010” realizowanego przez Fundacji J&S Pro Bono Poloniae.

Integracja i aktywizacja młodych mieszkańców wsi Krępa Słupskaktywna Wiosna
poprzez rewitalizację terenów zielonych
W ramach Programu "Aktywna Wiosna 2010" Fundacji J&S Pro Bono PL, projektowi przyznano grant umożliwiający realizację celu projektu, którym była integracja i aktywizacja młodych
mieszkańców miejscowości (22-35 lat) poprzez podjęcie wspólnych działań
przy stworzeniu skweru wypoczynkowego, służącemu wielopokoleniowej
integracji mieszkańców.

"Przyjemne z pożytecznym", czyli aktywność
receptą na problemy dzieci i młodzieży
ze środowiska wiejskiego.

Projekt to cykl spotkań/warsztatów przygotowanych
dla 40 osobowej grupy dzieci i młodzieży, wyrównujących
szanse edukacyjne, kulturalne i społeczne zapewnienie
wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w rodzinach oraz wspieranie rozwoju społecznego i aktywności młodych beneficjentów.

Pożyteczne wakacje 2010 - "O uśmiech seniora"

Zakończył się projekt „O uśmiech seniora”
w ramach, którego młodzi mieszkańcy naszej miejscowości pomagali seniorom w pracach domowych, ogródkach przydomowych oraz innych obowiązkach
uciążliwych do wykonania dla osób starszych i schorowanych. 
Realizacja projektu „O uśmiech seniora – I” 
odbywała się w świetlicy wiejskiej w Krępie
Słupskiej oraz w terenie tj. u seniorów
mieszkających we wsi Krępa Słupska,
którzy zadeklarowali chęć udziału
w projekcie poprzez przyjęcie różnych form pomocy świadczonych przez dzieci
i młodzież, beneficjentów projektu.

"Kto Ty jesteś?

„Kto Ty jesteś?”  projekt współfinansowany
ze środków Fundacji Bank Zachodni WBK
w ramach Programu „Bank Dziecięcych Uśmiechów”.

Cel projektu – rozwój uczuć obywatelskich i patriotycznych poprzez udział w warsztatach poruszających zagadnienia historyczne, odwołujących się do wydarzeń patriotycznych, uzupełniających wiadomości podręcznikowe/szkolne, przygotowujących do bezpośredniego kontaktu z historią oraz konfrontacji zdobytej wiedzy z zabytkami i eksponatami muzealnymi podczas wycieczki edukacyjnej do Warszawy.

Termin realizacji: czerwiec/ lipiec 2011

"Śladami księżniczki von Krampe"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Osi 4 Leader, działanie „Małe projekty”.
Cel projektu - rozwój turystyczny wsi Krępa Słupska oraz upowszechnianie aktywnych form rekreacyjnych poprzez stworzenie ścieżki dydaktycznej wokół miejsc upamiętniających historię i dziedzictwo przyrodnicze miejscowości.

Termin realizacji: VII – VIII 2011

 

"Wachlarz edukacyjny"

Cel projektu – wzrost poziomu wykształcenia, promocja edukacji na terenie sołectwa Krępa Słupska poprzez cykl warsztatów edukacyjno – kulturalnych dla 15 kobiet, mieszkanek sołectwa.

Termin realizacji: II – VIII 2010

"Apetyt na lepsze życie"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX, Działanie 9.5
Cel projektu – pobudzenie aktywności  20 osób (K+M) mieszkańców sołectwa Krępa Słupska poprzez organizacje cyklu warsztatów edukacyjno – aktywizujących.

Termin realizacji : III – X 2010

 


« Powrót
© 2010 Stowarzyszenie Nasza Krępa. Projekt i wykonanie - Arkadiusz Kowalski
gmina slupsk