Nasza-Krępa > Apetyt na lepsze życie
Dziś jest piątek, 16 kwietnia 2021 r.
bdulogo
auropejski-fundusz
aktywna-wiosna
fundacja-js
angielski
IBM
fundacja-wspomagania-wsi

FIO

PROW

Apetyt na lepsze życieProjekt pn. „Apetyt na lepsze życie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działanie 9.5:Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Termin realizacji projektu: 1.03.2011 - 28.10.2011
W projekcie bierze udział 20 osobowa grupa (K+M) mieszkańców sołectwa Krępa Słupska, której udzielane jest wsparcie w formie szkoleń i warsztatów. Grupa uczestników jest wielopokoleniowa - 50% uczestników to mieszkańcy w wieku 45+, pozostałe osoby to młodzież z terenu sołectwa. Wszyscy uczestnicy proj. zadeklarowali chęć rozwoju własnych umiejętności, poprawę poziomu wykształcenia dla poprawy jakości życia i promocji edukacji na obszarach wiejskich.

Zrealizowane warsztaty:

 1. Język angielski
 2. Komputerowe
 3. Kreatywności i komunikacji
 4. Kulinarne
 5. Taneczne i teatralne
 6. Dobre praktyki w środowisku wiejskim
 7. Przedsiębiorczości
 8. Animacja lokalnego środowiska wiejskiego dla grupy wsparcia
 9. Źródła finansowania działalności gospodarczej na wsi
 10. Warsztaty z przestrzennego zagospodarowania wsi i krajobrazu wiejskiego
 11. Warsztaty z rękodzieła
 12. Warsztaty z równości płci
 13. Warsztaty edukacyjno-aktywizujace:
 • Karwno Wies fantazji,
 • Sierakowo Sławienskie Wies hobittów,
 • Malbork.

« Powrót
© 2010 Stowarzyszenie Nasza Krępa. Projekt i wykonanie - Arkadiusz Kowalski
gmina slupsk