Nasza-Krępa > Aktualności
Dziś jest wtorek, 22 października 2019 r.
bdulogo
auropejski-fundusz
aktywna-wiosna
fundacja-js
angielski
IBM
fundacja-wspomagania-wsi

FIO

PROW

2011-02-28 Projekt Wachlarz edukacyjny


Projekt: Wachlarz edukacyjny Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kwalifikacji w regionach 
Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
 

 

Zamawiający:
Stowarzyszenie „Nasza Krępa”
Krępa Słupska
ul. Słupska 7
76 – 200 Słupsk
NIP: 839–311–87–54

 

 Zapytanie ofertowe

Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Wachlarz edukacyjny” współfinansowanego ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu społecznego, PO KL Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kwalifikacji w regionach, Działanie 9.5: Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
 
Przedmiot zamówienia:
1.      Przewóz 15 os. na trasie Krępa Słupska – Borzęcino – Krępa Słupska. Przewóz dotyczy dojazdu beneficjentek na warsztaty komputerowe w okresie od czerwca do sierpnia – łącznie 8 dni z postojem ok. 2,5h,
2.      Przewóz 15 os. na trasie Krępa Słupska – Słupsk – Krępa Słupska. Przewóz dotyczy dojazdu beneficjentek na warsztaty kulinarne w okresie od lipca do sierpnia – łącznie 2 dni z postojem ok. 6h,
3.      Przewóz 15 os. na trasie Krępa Słupska – Redzikowo – Krępa Słupska. Przewóz dotyczy dojazdu beneficjentek do Parku Wodnego w okresie od marca do kwietnia - łącznie 2 dni z postojem ok. 2h,
4.      Przewóz 15 os. na trasie Krępa Słupska – Słupsk – Krępa Słupska. Przewóz dotyczy dojazdu beneficjentek do kona z postojem ok. 2h,
5.      Przewóz 15 os. na trasie Krępa Słupska – Kluki – Krępa Słupska. Przewóz dotyczy dojazdu beneficjentek do Muzeum Wsi Słowińskiej, z postojem ok. 6h,
6.      Przewóz 15 os. na trasie Krępa Słupska – Gdynia – Krępa Słupska. Przewóz dotyczy dojazdu beneficjentek do Teatru Muzycznego, z postojem ok. 3h.
 
Oferta powinna zawierać nazwę i adres oferenta, cenę netto i brutto odpowiadającą każdej
z powyższych pozycji, sposób oraz warunki płatności. Termin składania ofert mija 10.03.2011r. Zaproponowane ceny będą stanowiły kryterium wyboru oferty.
 
Zwracamy się z prośbą o dostarczenie oferty na załączonym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), osobiście lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia „Nasza Krępa” w Krępie Słupskiej przy ul. Słupskiej 7, 76 – 200 Słupsk, pocztą elektroniczną na adres e-mail: naszkrepa@gmail.com, bądź poprzez faks na numer: 59 84 72 601.
 
Z poważaniem,
Sylwia Wyrzykowska
Koordynator Projektu

Zapytanie z załącznikami [doc]

 


« Powrót
© 2010 Stowarzyszenie Nasza Krępa. Projekt i wykonanie - Arkadiusz Kowalski
gmina slupsk